Skip to content

SocAntNet

สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

10 - 11 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

เกี่ยวกับการสัมมนา

“เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจำนวน 16 แห่ง ทางเครือข่ายฯ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้าง ต่อยอดความรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่สังกัดเครือข่ายฯ สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 20 นี้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ และกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยน”

ผู้สนับสนุนและสถาบันเครือข่าย

image14