ลงทะเบียน

สัมมนาออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom

ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564
โดยท่านจะได้รับลิงค์เข้าชมการถ่ายทอดสดทางอีเมลที่ลงทะเบียน

*ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564